Slovak

Slávnosť ohňa

 

 

 

 

                                Miesto konania : obec  HORTOBÁGY

 

V čase letného slnovratu sa schádzajú tí, ktorí sa snažia o uchovanie dávnych tradícií, ako aj ostatní hľadajúci odpoveď na otázky ľudstva dnešnej doby.

 

 Začiatok obradu je o 14:00 hodine, kedy odznejú prednášky a prevedie sa duševná príprava na hlavný bod programu, ktorým je prechod po žeravej pahrebe 

  

 Na tejto slávnosti, ktorá je súčasne a krstom ohňom sa účastníci môžu mentálne a citove obohatiť. Energie v priestore a čase neustále menia svoju intenzitu. Účasťou na obradoch v danom čase si môžeme zmenšiť duševné ťarchy  a doplniť sa z nebeského zdroja.  V deň slnovratu duchovní vodcovia na celom svete navštívia sakrálne miesta a sprostredkujú ľuďom nebeské posolstvá. Letný slnovrat sa slávi už od pradávna. Na severnej pologuli sa vtedy začína  leto. V tento deň putuje slnko oblohou najdlhšie a tým aj noc sa stáva najkratšou. V spomínaný sviatok je zvýšená intenzita kozmickej energie  čím sa nám jej môže dostať viac než obvykle.  Tento sviatok prírody je aj sviatkom narodenia Svätého Jána Krstiteľa a sviatkom krstu ohňom. V Maďarsku to oslavujeme v obci Hortobágy prechodom po žeravej pahrebe. Obrad, ktorým si uctíme uvedený sviatok sa naposledy pravidelne vykonával v čase Kráľa Mateja a už aj pred ním päťsto rokov.  Znovu bol obnovený  pred sedemnástymi  rokmi.

 

                                          Kliknite na galériu obrázkov


Z roka na rok majú účastníci možnosť zakúsiť a pochopiť vždy viac a viac z prejavov a tajomstiev mystického sveta. Každého záujemcu s mimoriadnou a pozornosťou a láskou očakávajú:  Kovács-Magyar András so svojimi učeníkmi.

Poznámka prekladateľky: Na obrázkoch môžeme vidieť rôzne svetelné úkazy a plazmové gule, ktoré voľným okom nevidíme, ale citlivý objektív fotoaparátu alebo kamery to zaregistruje. Plastové gule sa ukazujú po zahájení prechodu a ich počet sa neustále zvyšuje, po ukončení obradu sa úplne stratia.Na konci je mapa miesta konania slávnosti.

Voľný preklad: Mária Bodnárová   

                                  

 

 

Új jelszót kérek! Regisztrálok az oldalra!

Friss híreink