Slovak

Kovács-Magyar András:

 

Doposiaľ okolo štyristotisíc ľudí môže ďakovať Kovács-Magyar Andrásovi za svoje uzdravenie. V 80-tych rokoch založil, tento medzinárodne uznávaný, alternatívny duchovný liečiteľ a odborník v Maďarsku prvé liečebné stredisko tohoto druhu. Na jeho svetoznáme metódy sú ľudia zvedaví nielen doma. Počnúc rodinou perzského šacha a speváka skupiny Guns N´Roses po Yoko Ono, aj mnohí iní veria v jeho liečiteľské schopnosti. Toto nadanie nebolo dané mnohým ľuďom. 

- Stal Ste sa známym ako naprávač kostí, ale predsa Ste niečím o mnoho viac. Čím sa líši Váš spôsob liečby ?        

                                                                                                   

- Po dvadsiatich rokoch skúseností už môžem prehlásiť, že moja práca je popretkávaná nadprirodzenom  - mystikou, jednou zázračnou vyššou duchovnou pomocou. Podarilo sa mi vypracovať súbor postupov, ktorý učím a podávam ďalej už viac ako pätnásť rokov. Je to zázračný svet, do ktorého je len málokomu dané vstúpiť. Kým nie sme schopní prijať nehmatateľnú a neviditeľnú skutočnosť, dovtedy nie sme schopní oceniť zázraky, ktoré nám dáva život a vôbec ich nezbadáme. Pred časom som ani ja neveril, že jestvujú ľudia, ktorí komunikujú s duchovnom. Až do času, kým som sám nevstúpil do kontaktu s duchovným svetom. Odvtedy sa snažím mnohých uviesť do chápania tejto nehmatateľnej skutočnosti. Som trpezlivý voči neveriacim, ktorí sú na začiatku svojej cesty. Nezabúdam, ako ťažko som sa aj ja otváral ceste, za ktorú teraz dávam život. Dnes už viem, že existencia hodnoverného média je skutočná, ale zároveň výnimočná. Chyba nie je v tápajúcich sa a cestu hľadajúcich, ale s množstvom tých, ktorí ich neustále zavádzajú a mýlia.

                                                     

- Vy Ste ako prvý zhrnul a zmapoval škodlivý vplyv pôsobenia podzemných vodných tokov a Hartmanových zón na zdravotný stav živých bytostí do jednotného systému, ktorý je dnes používaný na celom svete. (viď. Veľká kniha Táltoša)      

                                                                                                                                                                                                 

-Tieto negatívne zemské žiarenia sú zodpovedné za chronické choroby a aj za vznik rakoviny. Ozdravný proces liečenia sa môže začať, až keď sú postele pacientov umiestnené v miestach bez škodlivého žiarenia. Existujú aj priaznivé zemské žiarenia, ktorých je však menej a tieto pôsobia uzdravujúco. Je všeobecne známe, že chorobe predchádza strata energie. Miesta naplnené pozitívnou energiou pomáhajú nastoliť a udržať telesnú aj duševnú rovnováhu. Tieto zázračné energie dávajú impulz na samo- uzdravujúci proces v našom organizme, ktorý musí byť podporovaný a posilňovaný.                                                                                                   

 

- Myslím si, že väčšina nevysvetliteľných vecí účinkuje len za existencie silnej viery u príjemcu. 

                                                                                                                                    

- Nie som vôbec prekvapený množstvom neveriacich ľudí, ktorých stretávam. Niekedy má k Bohu bližšie ateista, ako dogmatickí veriaci. Veľa sa zaoberám históriou náboženstiev, a priznávam, že je veľký rozdiel medzi teóriou a praxou. Veriaci uverí aj to čo nevidí a nezakúsi. Neveriaci pochybuje o neviditeľnom a túži po hmatateľnom. Po pravde sú veriaci a neveriaci jednou a druhou stranou tej istej mince. Obaja si vytvorili úsudok bez osobnej skúsenosti vo sfére neviditeľných svetov. Naproti tomu uvedomelý človek je celkom iná kategória. Prijíma len to, čo sám okúsi, prežije a precíti. Mystici, svätci a templári boli vo všetkých dobách takýto uvedomelí velikáni. Zažili  pôsobenie sily duchovného sveta a v ňom silu duálneho Boha. Vďaka nášmu spojeniu s duchovným svetom, nám dávno zabudnuté doby poskytujú neoceniteľné vedomosti. Vedeli presne určiť kde majú byť postavené sakrálne stavby, katedrály a kostoly. Až na veky vekov budú tieto gotické stavby udávať smer budúcim pokoleniam.                              

 

- Musím priznať, že ani ja sám neverím zvláštnym silám, existencii duchovného sveta, a čiže takým veciam, ktoré som sám nezažil.

 

- Mám veľmi rád ľudí, ktorí pochybujú, pretože náš svet napreduje vďaka vlastnej skúsenosti a vlastných zážitkov ľudí a nie vďaka ich dôverčivosti. Nedávno bola u mňa jedna pani. Jej synček mal neoperovateľnú rakovinu lymfatických uzlín. Choroba už napadla takmer celý vnútorný organizmus. V čase keď ma navštívili, podľa lekárov dieťaťu ostávalo len niekoľko týždňov života. Poslednú nádej vkladala matka do mojej pomoci na duchovnej úrovni. Na šťastie pre nich, oni sa nevzdali nádeje a vyhľadali ma. Chlapček sa vďaka mojej liečebnej metóde a duchovnej pomoci úplne vyliečil. To všetko mi neskôr potvrdili lekárskymi nálezmi. Títo rodičia sú už dnes vedomí, prekročili prah neistoty viery a hľadia iným pohľadom na zázraky okolitého sveta a duchovnú podstatu človeka.                                                                                                                                                                               

 

- Aj ich priviedla k zmene pohľadu ich vlastná zažitá skutočnosť.

 

- Za uplynulých dvadsať rokov sa vo mne vynorilo mnoho otázok, na ktoré som hľadal odpoveď. Vyskúšal som rôzne veci a snažil som sa presvedčiť o ich správnosti . Ak nefungovali, tak som ich zavrhol. Pochodil som kontinenty a na rôznych školách sveta som sa učil a získal veľa skúseností. Svojou prácou som si musel vyslúžiť spojenie  s najvyšším svetom. Občas som sa aj ja zneistnel, ale s ich pomocou a podporou som zotrval na začatej ceste.                                                                                             

 

- Ako sa dostane jeden racionálne uvažujúci elektroinžinier k tomu, aby komunikoval s duchovným svetom?   

                                                                                                

- Zabolí ho v chrbtici. Tá neustála bolesť ho upriami na to, aby sa naučil hmaty, pomocou ktorých sa dá pomôcť aj iným. Samozrejme som neskôr prišiel na to, že problém tkvie vždy v inom a v inom. Čiže vôbec nie je isté, že ten istý spôsob sa dá použiť, čiže pomôže, aj keď bolesť vyžaruje do toho istého miesta tela. Preštudovaním a vyskúšaním rôznych techník som vyvinul svoj  vlastný systém, ktorý pozostáva z 320 hmatov. Vďaka tomuto mnohí s diagnózou herniácie disku sa vyhli operačnému zákroku, čo potvrdzuje správnosť môjho systému. Tento systém nie je tajomstvom a vyučujem ho doma i v zahraničí, je určený účastníkom mojej duchovnej školy. Potom sa jedného dňa tento elektroinžinier dozvedel, že má rakovinu pľúc. Podľa názoru lekárov s operáciou som mal vyhliadky na dva mesiace života a bez nej na tri. Bolo to začiatkom deväťdesiatich rokov. Ako ani mnohí iní ľudia, ani ja som nechcel uveriť, že toto bol život? Tu je koniec? Nestotožnil som sa s tým, čo mi lekári oznámili ako fakt.                                                                                        

 

 

- Spriatelili Ste sa s myšlienkou smrti?                                                                                                                                                                                                          

- Takýto čas človek hľadá príčinu a odpoveď na otázku : Prečo ? Vtedy som už vedel, že ego a pýcha môžu byť zárodkom mnohých ochorení. Časom som prišiel na to, že aj toto je súčasťou hľadania mojej cesty. Premôcť ego. Nielen o tom hovoriť, navonok ukazovať, ale v skutočnosti žiť podľa tohto. Je to veľmi ťažká úloha, ktorej nezrelý a neskúsený duch nie je schopný.                                                                                                                                                                                                            

 

- Váš čarovný prútik vedel odpoveď na vo Vás sa objavujúce otázky?  

                                                                                                                                                                 

- Čarovný prútik odpovedá len na konkrétnu otázku, buď áno, alebo nie. Takže najprv sa treba dopracovať k tomu, aby sme sa vedeli správne pýtať a zase to trvá niekoľko  rokov, kým dokážeme odpovede správne pochopiť. Neskôr zase uplynú roky, kým dokážeme s prútikom merať, stanovovať diagnózu a nájdeme pôvod a príčinu problémov. Spomenuli ste vieru. Aj v biblii sa spomína prútik, a síce u Mareka verš 6:8 : " A prikazuje im, aby si na cestu okrem prútika nič nebrali so sebou."

Uzdravil som sa a dnes už aj druhých uzdravujem. V uplynulých rokoch sa mnohí pokúšali zlomiť ma, ale nech sa už stalo čokoľvek, nevedeli ma zviesť z cesty, ktorá vedie k osvieteniu. Dnes už aj moji najväčší kritici uznávajú výsledky mojej práce. Nie v jednom prípade sa stalo, že tí, ktorí ma skôr odsudzovali, sa nakoniec na mňa obrátili s prosbou o pomoc, a  získali späť zdravie pre svoju rodinu za pomoci mojich kolegov, mojimi metódami. Dnes je už k dispozícii ľuďom, ktorí sa na nás obrátia,  úspešný tím zložený z mnou vyučených lekárov a alternatívnych liečiteľov. V mojom liečebnom stredisku sú dostupné aj najmodernejšie diagnostické zariadenia. Objektívne výsledky potvrdzujú správnosť našich spôsobov vyšetrenia, čo prináša uspokojenie vyliečeným ľuďom. V mnohých prípadoch je pre pacienta dôležitejší písomný doklad ako pocit z toho, že sa cíti byť vyliečený.                                                                                              

 

- Hovoríte o osvietení a ezoterických veciach, pričom citujete bibliu. Mnohí si môžu myslieť, že aj na Boha máte iný náhľad.          

                                                                                     

- Moji rodičia boli učiteľmi v dobe, kedy nebolo možné, aby naša rodina žila náboženským životom. Nevedel som, čo znamená viera, a pripadali mi byť veľmi zvláštne kríže s umučeným Ježišom umiestnené popri cestách. Priznám sa, bál som sa ich. Ako deväťročný som utrpel ťažkú autonehodu. Zahynuli pri mne ľudia, pričom ja som počul jemnú melódiu a v nádhernom jase sa mi vykreslila ženská postava. Vtedy som ešte nevedel, že to bola Panna Mária, ktorá ma vzala do náručia a vrátila ma do života. Zrejme vedela, že ma čaká ešte veľa práce na tejto zemi. Viera sa stala veľmi zložitou kvôli mnohým deformáciám. Zasa by som tu len ako príklad mohol uviesť templárov, ktorí nie iba verili, ale presne vedeli, že duchovný svet je existujúcou skutočnosťou. Tí,  ktorí tiež takto zmýšľajú, vidia aj  život ináč.                                                                                                                                                             

 

- Ako?        

                                                                                                                                                                                                    

- Podobne ako v Ježišovom, tak aj v mojom duálnom poňatí sveta jestvujú dvaja Bohovia. Jeden je dobrý a druhý strach vzbudzujúci. Ten, kto spozná dobro a dobrotivého pána Boha, ten súčasne spozná aj učenie duchovného sveta. Ten kto sa bojí, nikdy nežije duchovným, plnohodnotným životom. Prežíva v strachu len polovičatý život. Presvedčenie presvedčených je pritom pýchou, ktorá ich udržiava vo sne a ukolísava ich po celý život. V bežnom ponímaní sa hlása : Boj sa Boha ! Ja sa ale naopak snažím, tak ako moje vzory, a veľkí predkovia, aby náboženstvá nerozdeľovali ľudí a každý sa dostal k Bohu prostredníctvom svojho ducha.                                                                                                        

 

- Sú aj takí, ktorí vás nazývajú  "Táltoš".               

                                                                                                                                                                                            

- Pri jednej príležitosti v USA ma tam žijúci profesor Papoši prišiel navštíviť. Pôvodne žiadal len desať minút, nakoniec zostal päť dní. Predtým než odišiel, na záver mi povedal  nasledovné : Máš také vedomosti, aké kedysi boli dané len "Táltošom". Mal totiž príležitosť presvedčiť sa o spôsobe mojej liečby. Vtedy mi to ešte veľmi imponovalo, čo som od neho počul.                                    

 

- Vtedy Vám to imponovalo...., čo sa zmenilo odvtedy ? 

                                                                                                                                                                                    

- Dnes sa už preukázateľne viacerí bez duchovného spojenia sa sami pasovali za "Táltošov", i keď nie sú hodní tohto titulu. Ľudia by nás mohli zaradiť do rovnakej kategórie. To, čo v minulosti malo určitú váhu, veľkosť, môže sa dnes zdať obyčajným až bezvýznamným. Preto je moje meno, bez ďalších titulov, tým, čo najlepšie vystihuje moju prácu.

 

- Ale ste nositeľom vedomostí a tajných náuk. Viackrát ste spomínal aj templárov. Je toto cieľom, nájsť recept na elixír života ? Preto ich skúmate?  

                                              

 V prvom rade, som prišiel na to, že svet nepočítal s tým, akí múdri budeme, prekabátime prírodu a chemický priemysel vyrobí vo veľkých množstvách to, čo sa v prírode nevyskytuje. A keďže sa to v prírode nevyskytuje, tak ani ochranný mechanizmus organizmu sa proti tomu nevyvinie. Človeka jeho vlastná evolúcia urobila veľkým a  zároveň ho aj ničí. Spočiatku sa všetko dobre vyvíjalo, mnohé vynálezy pomáhali rozvoju civilizácie. Dnešný svet je natoľko zdegenerovaný, že sa sami stávame obeťami týchto múdrostí. Musíme sa vzchopiť, aby prirodzený spôsob liečenia dávnych dôb mohol prežívať svoju renesanciu, to učenie a vedomosti, ktoré okultisti nazývali elixírom života. Cítim sa byť požehnaným, lebo je viac veľkých duchov, od ktorých sa neustále učím. Dnes už môžem poznať a ovládať toto veľké učenie. S jeho pomocou som sa dostal na také miesta, kde som sa mohol dozvedieť, ako sa dá omladiť biologické telo. Človek totiž nie je len mäso a krv, ale aj duch. Na základe znalostí od predkov sa zrodil program, ktorého sa zúčastnili viacerí moji žiaci. Dostavili sa až zázračné výsledky. V mojom liečebnom stredisku máme diagnostický prístroj, ktorý dokáže určiť biologický vek človeka pred a po absolvovaní programu. Pri spätnej kontrole sa dá zistiť, o koľko rokov omladol náš organizmus. Našim viacerým žiakom sa už podarilo dopracovať k 10 - 15  ročnému omladeniu buniek.                                                           

 

- Čiže elixír života bude dostupný pre každého? Ako?        

                                                                                                                                                                      

Áno, ktokoľvek je schopný omladnutia, ale na to je potrebné pripraviť jeho ducha. Na duchovný prerod je príležitosť v mojej škole. Ten, kto už dokáže pracovať so svojim telom jeho energiami, jeho posteľ je umiestnená na mieste bez škodlivých zemských žiarení, toho naučím narábať s emóciami, myšlienkami a vzťahmi. Ten, komu sa dostala duševná aj duchovná potrava, ten je prichystaný na to, aby prijal aj elixír života. Dnešný človek má záujem len o potreby fyzického tela a zabúda na potreby duchovna a tento nedostatok potom vedie k tomu, že trpí aj jeho fyzické telo.

 

- Prepáčte ale mám taký dojem, akoby Ste ma chcel nahovoriť na absolvovanie Vášho školenia, zaplatím kopu peňazí, potom dostanem nejaký zázračný prostriedok, ktorý  bude alebo nebude mať omladzujúci účinok. Koľko by ma to vlastne stálo?               

                                                                                                                                          

Nie viac ako získanie vodičského oprávnenia.                                                                                                                                                                                                  

 

- Ale to ma oprávňuje iba na riadenie auta, a to som ešte ani netankoval a neviem čo stojí prevádzkovanie vozidla ..............

                                                                                                                   

Dobre, ale keď si ja poviem, že školenie nestojí viac, ale výmenou sa Vám zaručím, že sa Vám zmení život, pričom zabudnete na chronické ochorenia, tak aj vtedy sa Vám to bude zdať byť drahé? Pritom vám prezradím aj to, že za jednu konzultáciu, jedno liečenie už dvadsať rokov nepýtam viac ako je cena jedného tankovania.                                                              

 

-V poriadku- vzdávam sa. Presvedčili Ste ma. Kvôli receptu na elixír života Ste chcel nájsť ducha Saint-Germain-a?    

                                                                                          

Áno. Áno, syn Františka Rákócziho II. bol nositeľom takých vedomostí, pomocou ktorých aj v  jeho pokročilom veku mnohí uverili, že nemá viac ako 45 rokov. Panovníci a dvorné dámy od Paríža po Perzskú ríšu zbožňovali jeho mystickú inteligenciu.                                                                                                                                            

 

- Je o Vás všeobecne známe, že máte ženy vo veľkej v úcte.

                                                                                                                                                                                                     

Inšpiruje ma zázrak ozajstnej ženy, ona dáva silu. Jej ďakujem aj za iskru v mojich očiach. Zbožňujem ju a ctím si ju. Žena je vždy viac ako muž. Som šťastný, keď ju môžem nasledovať a môžem k nej vzhliadať. Z môjho duálneho pohľadu na božstvo vyplýva, že mojim vierovyznaním je láska.                                                  

 

- Závidia Vám mnohí život, ktorý vediete?          

                                                                                                                                                                                            

Nemám tajnosti a rád odovzdávam svoje vedomosti. Ten, kto svoje schopnosti správne využíva, môže konať dobro aj v prospech ostatných, v opačnom prípade sa stane iba  boháčom sám pre seba, na úkor ostatných. Vety znejúce: "Aké dobré by bolo, keby som to všetko vedel aj ja." posúvajú človeka dopredu. Ale, kde sa za závisťou skrýva zlý úmysel, tam veru treba veľa vecí uviesť na pravé miesto.

 

 

Z  maďarského originálu preložila Marika  Bodnárová

Új jelszót kérek! Regisztrálok az oldalra!

Friss híreink