Slovak

Utajené podrobnosti účinného odstraňovania jedovatých látok

 

 

 

 

Telo – duša – duch človeka sú tak zázračne vytvorené, že sú v každej chvíli pripravené na regeneráciu. Teda ak sa už nejaký problém objavil, aj vtedy sme schopní – meniac sa v danom systéme – vrátiť sa k vyrovnanosti, k zdraviu. Stelesnením tohto systému je Matrix Drops Protokol.

V mapovom systéme Andrása Kovácsa – Magyara zhrňujúcom vplyvy vyžarovania zeme môžeme vidieť, že ak sa naruší rovnováha nášho energetického poľa, môžu prísť choroby. Vplyv vyžarovania zeme je možné jednoznačne merať, zistiť v našej aure.

Ak pravidelne – raz za niekoľko mesiacov – si dáme auru skontrolovať odborníkom, môžeme prípadnú poruchu zistiť včas.

Prečo je to dôležité?

Ak včas zistíme, že naše telo je dotknuté vyžarovaním Hartmannovej zóny alebo vodnej žily a dokážeme korigovať túto poruchu, tak mučivým príznakom nedáme ani toľko času, aby sa vytvorili.

Avšak príčinou väčšiny vzniknutých problémov môže byť aj spoločný výskyt viacerých faktorov. K odhaleniu duševných – emocionálnych – duchovných – mentálnych problémov berieme ako pomocníka Matrix Drops Computer, pri korigovaní nám pomôžu prípravky Matrix Drops a naša schopnosť meniť!

A predsa, ako z toho bude zdravie?

Ak už existuje daný vzniknutý problém, napr. porucha trávenia, pretrvávajúca únavnosť alebo problém pokožky, fungovanie orgánov môžeme podporiť masážou chodidiel, čím ich odbremeníme, avšak ak v prípade daného orgánu existuje aj energetická porucha, tak môžeme dúfať iba v dočasné zlepšenie.

Ak konzumujeme pokrmy, ktoré majú škodlivý vplyv na trávenie a nevynecháme ich z našej stravy, napr.: glutén (lepok), mlieko, prísady, tak dovtedy môžeme dúfať iba v dočasné zlepšenie, alebo možno nenastane žiadne zlepšenie.

Ak máme nejaký mentálny alebo emocionálny, alebo trebárs vzťahový problém, ak sa celý deň zožierame kvôli niečomu alebo sme nervózni, vystresovaní – je nemožné dlhodobo harmonizovať trávenie. Mohli by sme spomenúť akékoľvek telesné príznaky, lebo to, že komu aké fyzické signály posiela jeho organizmus, je často individuálne – skutočnosť síce ukazuje, že môžu byť aj podobnosti –, ale v každom prípade poukazujú na to, že niečo nerobíme dobre!

Riešenie sa skrýva v zmene:

Je nemožné riešiť problémy tým istým zmýšľaním, ktorým sme ich vytvorili! Je potrebná zmena!

Ak máme narušenú rovnováhu kyselín a zásad, môžeme zápasiť s najrôznejšími problémami – ak napr. zoberieme do úvahy nejaký problém pokožky, tak pri jeho riešení nemôžeme nechať bez povšimnutia prekročené množstvo jedovatých látok (a to isté platí aj v prípade takmer všetkých vzniknutých porúch – aj preto je také dôležité, aby sme venovali dostatok času náprave informačných porúch spôsobených ťažkými kovmi, ako aj vyrovnaniu našich myšlienok a pocitov).

Niekde by sa chceli z organizmu vzdialiť nahromadené jedy a napätie – aj vo fyzikálnom zmysle, veď náš organizmus sa neustále snaží o dosiahnutie rovnováhy. A tak napr. cez pokožku nám odkazuje, aby sme si všimli, že – nastal problém.

Ale „môžeme si nechať narásť“ trebárs aj šupiny alebo iné zmeny pokožky, keď naša duša už ďalej nevydrží danú životnú situáciu alebo sa chce dostať z nejakého vzťahu. Ak to nezmeníme, bude nám posielať signály dovtedy, kým nezanikne faktor vyvolávajúci problém… alebo v najsmutnejšom prípade kým nezanikneme my sami. Áno, chcel som tu poukázať na výskyt neliečiteľných chorôb.

Každý faktor predstavuje jeden odkaz – je potrebná zmena, lebo ideme zlým smerom.

Preto nech zápasíme s akýmkoľvek problémom, treba ho včas zachytiť – nedovoľme, aby sa to celkom zvrhlo.

Všetky telesné alebo duševné príznaky sa objavujú v našom živote preto, aby sme v nich čítali. Ak nenasleduje zmena, znova a znova sa objaví nejaká porucha. Možno inde, inokedy, ale príde!

                                                                                                         Lenke Dezső

Új jelszót kérek! Regisztrálok az oldalra!

Friss híreink