Slovak

Miroslav Pinter pribehy

 MIROSLAV PINTER

Mátrix Drops – protokol

 

 Vtedy, keď som prvýkrát počul o Mátrix Drops Protokoll-u, hneď som cítil, že to bude tá prehĺbená vedomosť, ktorú ľudstvo hľadá už po stáročia. Rozhodol som sa preto spoznať tento systém do detailov. V tom čase som ešte nevedel, že  sa zoznámim s dokonalým systémom, a že predovšetkým spoznám sám seba.

 Mátrix Drops Computer poukázal na moje mýlne predstavy, čo sa prejavilo v mojich pocitoch, myšlienkach a vzťahoch, ktoré som nedokázal sám rozpoznať. Tie mylné predstavy boli vo mne, brzdili rozvoj môjho života, ale napriek tomu, bez pomoci som ich nevedel rozpoznať.

V Mátrix Dropsoch sa nachádzajúce nerasty uvoľnili moje kladné vlohy a poukázali na moju negatívnu stránku a tým ma prinútili k zmene životosprávy. Zbaviť sa starých zvykov nie je ľahké, najprv som musel zistiť ako mňa ale aj  rodinu po generáciach zaťažujú zlé zvyky a ako by som sa ich vedome vedel zbaviť. Umenie a nežnosť, čo tlie v každom z nás, od detstva ma nadchýnalo, lenže bez podpory som to nevedel využiť. Kochal som sa v živote v prírode a vôbec ma nenapadlo, že by som mohol vytvoriť umelecké dielo.

Pomocou kvapiek Matrix Drops-u som sa zbavil pocitu menejcennosti a rozhodol som sa tvoriť. Pre ľudí, ktorí chcú pobudnúť v duchovných výškach, je veľmi dôležité, aby pocítili tento skvelý zážitok. Na prežitie týchto pocitov síce aj život sám ponúka možnosti, k ich rozpoznaniu je ale potrebná väčšia inteligencia a plnohodnotný život.

 Nie život vznikol z umenia, ale umenie vzniklo zo života. Umenie sa vytvorilo preto, aby zo všedných dní pozdvihlo na to súcich ľudí do vyšších regiónov.

 Slovami Andrása:

„Tí, ktorí pochopia umenie, sú takými istými umelcami, ako samotní tvorcovia“.

 

Získať späť elán a dobrú náladu!

 

Vyhľadal ma jeden môj kamarát, citlivý  s umeleckou dušou s tým, že je zamilovaný. Bol veľmi šťastný a dúfal  v pokračovaní vzťahu.

Ako plynul čas jeho vzťah s dámou stále slabol. Žiaľ život nepokračoval podľa jeho predstáv, a po niekoľkých mesiacoch sa rozišli.

Nakoľko sa jedná o človeka veľmi citlivého, rozchod sa ho veľmi dotkol. Od toho času sa uzavrel do seba, skoro ochorel z rozchodu a tajne oplakával svoju bývalú lásku.

Navrhol som mu vyčistenie tela cez Matrix Drops Computers a to bol dobrý nápad, nakoľko som  mu dal kvapky, ktoré mu pomohli. (Jedná sa o Matrix Drops-fialovú 28-) Tieto kvapky mu o pár dní vrátili jeho bývalý elán a dobrú náladu. Od tej doby, ak je zasa nesvoj, pravidelne sa ku mne vracia.

 

Dieťa, ktoré videlo ducha

 

Deti pri odprevádzaní ducha,  z pohľadu dospelých, sa chovajú čudne. Nasledujúci prípad sa stal pri takej príležitosti, kedy poldruharočné  dieťa, ktoré ešte úplne čisto vidí svet duchov, sa takto chovalo:

Pred odprevádzaním ducha dieťa bolo nespokojné, rozrušené a sedelo v lone starej mamy. Poprosil som rodinu, aby si sadli oproti dieťatku a pozorovali ho.Ukázal som im, kde otvorím nebeskú bránu a keď dieťa vidí duchov, tak zbadá kedy sa brána otvorí. V ústach malo aj cumlík, nakoľko bolo veľmi rozrušené. V momente, keď sa otvorila nebeská brána, dieťa ožilo, pozrelo tým smerom (ešte aj cumlík mu vypadol z úst) a začalo vydávať síce zaujímavé, ale príjemné zvuky. Od vtedy je pokoj v dome, dieťa sa nebojí spať vo svojej posteli a domáci už veria v možnosti prepúšťania duchov.

Po prepustení ducha na druhý svet požehnáme dom a jeho obyvateľov ale aj víno a jedlo. V prípade ak nebeskí duchovia príjmu od nás obetu, tak požehnané jedlo a nápoje buď stratia na chuti, alebo dostanú úplne novú chuť.

 Pri jednej príležitosti u odborníka vinára sme požehnali jeho víno. Domáci pán nám potom prezradil, že aká chuť chýba z jeho vína. Nám sa ale podarilo tú chýbajúcu chuť nahradiť chuťou vlašských orechov, ktorá je veľmi zriedkavá chuť  a objavuje sa len vo veľmi zriedkavých kvalitných vínach.

Pri inej príležitosti sme požehnali najlepšie víno manželského páru, ale potom manželka

 

 

Rozpoznanie pomohlo zachrániť materiálne hodnoty

 

  Človek na vrchole zrazu začína prehrávať. Túto životnú situáciu ukázal jednému podnikateľovi Matrix Drops Computer.

 Keď na duchovnej úrovni dosiahneme vrchol, tvrdá práca a investície začínajú prinášať svoje ovocie. Žiaľ v takýchto situáciach ľudia si často precenia svoje sily. Myslia si, že zlaté časy budú trvať naveky. V týchto prípadoch veľmi ľahko môžeme prísť o celé naše imanie.

 Vo svojom vnútri tento pán bol nepokojný, ale nevedel, ako ďalej. Porozmýšľal a zistil, naozaj viac míňa než je to odôvodnené. Nemyslel ani na to, čo sa stane o pár rokov s jeho doteraz dobre fungujúcicm podnikaním.

 Veľmi ho prekvapili počítačom určené úlohy. Priznal sa, aj iní ho už upozorňovali, aby bol opatrnejší pri míňaní peňazí, ale on doteraz nepočúvol žiadnu dobrú radu. Teraz ho ale počítačové rady veľmi dotkli. Povedal som mu, že stroj nevytvára vlastnú mienku, len zhŕňa jeho myšlienky, pocity mylné predstavy, ktoré sa dostali na povrch. Takže teraz stál zoči voči sám sebe. Hlboko porozmýšľal o tom, na čo doteraz nemyslel. Ako ďalej .... Ešte som mu povedal, ak sa chce udržať na terajšej úrovni, musí sa učiť a ďalej sa rozvíjať.

  Slovami svojho učiteľa Kovács Magyar Andrása : „Keď človek sa len stále opakuje, nemá v živote nové prekážky, ktoré treba prekonať, po čase začne prehrávať. Učením môžeme dosiahnuť vyššiu duchovnú úroveň a po vyriešení nových úloh môžeme dosiahnuť ešte kvalitnejší život“.

Új jelszót kérek! Regisztrálok az oldalra!

Friss híreink