Slovak

Matrix Drops Protokol

 

 

 

 

Na základe Duchovného systému a činnosti Ildikó Kovács – Magyar a Andrása Kovácsa – Magyara sa zrodil Matrix Drops Computer, pomocou ktorého sa stalo možným skúmať a zmapovať svety pre naše oči neviditeľné.

                       Ildikó Kovács – Magyar a  András Kovács – Magyar

Prípravky Matrix Drops našli svoj domov v starostlivo vybudovanom komplexnom systéme, ktorý sa týka všetkých úrovní prejavu človeka – fyzického, energetického, mentálneho, vzťahového, emocionálneho, duševného a duchovného tela – a to v systéme Matrix Drops Protokol.

Obsah protokolu:

❀ Odporúčané stravovanie: vynechať zo stravy

✓ glutén (lepok)

✓ mlieko

✓ bielko z vajca

✓ sóju

✓ margarín

✓ cukor

✓ sýtené nápoje

✓mäso zo zvierat ošetrovaných hormónmi a antibiotikami.

✓ treba sa vyhnúť trans-tukom a jedlám smaženým na oleji.

❀ Napravenie energetických a informačných porúch spôsobených škodlivými chemikáliami, ako aj v organizme nahromadenými látkami vysielajúcimi žiarenie, ťažkými kovmi pomocou Matrix      Drops-u!

❀ Mnohí majú následkom očkovaní pocit, že je poškodená ich autonómia.

Matrix Drops Computer spozná takto vzniknuté informačné poruchy a Computerom odporúčané prípravky Matrix Drops sú schopné korigovať tieto poruchy!

❀ Meranie vyžarovania zeme doma aj na pracovisku!

Život si môžeme neustále zdokonaľovať, pričom nevyhnutnou úlohou je, aby sme vytvorili harmóniu prostredia a nášho organizmu.

Geopatické faktory poškodzujúce naše citlivé energetické telá:

◈ Hartmannove zóny

◈ Zmapovanie vodných žíl a následne vyhýbať sa im.

❀ Odhalenie problémov emocionálneho, mentálneho a vzťahového tela Matrix Drops Computerom, následne podpora ich opätovného vyladenia prípravkami Matrix Drops!

❀ Duševné naplnenie dosiahnuté silou prírody, pravdivými ideami a zvláštnymi cestami, putovaním po svete!

❀ Odhalenie rušivých entít nachádzajúcich sa v prostredí a ich odpomôcť.

V aure sú rozpoznateľné rôzne informačné poruchy.

Veda nazýva duchov viažucich sa k človeku tieňovými osobnosťami, my ich prostredníctvom jazyka kvantovej fyziky označujeme ako entity!

 

                                                 Matrix Drops

 

Nie je liek, ani prípravok s liečivými účinkami

Holografická informácia kameňov

 

                                                                                                                        Zostavila   Lenke Dezső

Új jelszót kérek! Regisztrálok az oldalra!

Friss híreink