Slovak

Maria Bodnarova

Môj  pohľad na

 

 

 Môj  pohľad na :      Matrix Drops computer

Náš  milovaný učiteľ Kovács-Magyar András nám dal do rúk svoj vynález, aby sme lepšie zvládli úskalia života a ním zároveň pomohli iným. Jednou zo základných daností tohto                  prístroja je, že pomocou kvantovej fyziky dokáže zdokumentovať a preukázať spojitosť medzi fyzickými javmi a ľudským vedomím. Údaje získané z rúk človeka spracováva na základe Fourierových analýz vibrácií.

V závislosti od našich vlastností je výška el. potencie každého prsta iná. Čo vyžarujú prsty, to závisí od momentálneho stavu daného človeka ako celku. Prístroj nám po premeraní ukáže,    v akom stave sa nachádza energetický potenciál meraného jedinca. Ďalej tu vidíme jeho dobré i negatívne povahové vlastnosti, silné stránky a slabiny, emócie, nároky, kvalitu vzťa- hov, psychický, duševný a duchovný stav. Tu sa môžeme dozvedieť o sebe veľmi veľa. Aj to, čo by sme nikomu neprezradili, ako aj to, že máme dobré vlastnosti a nadania, ktoré sme vo svoj prospech doposiaľ nevyužili. Keď doposiaľ neodhalené, ale aj tie nám známe, negatívne  vlastnosti neubrzdíme nemôžeme byť úspešní. Videli ste už úspešného a šťastného chorého? 

V počítači sú zahrnuté štatistické údaje z tisícov rokov dozadu o vlastnostiach a účinkoch nerastov na nás. Kvapky Matrix Drops obsahujú holografické informácie nerastov, živej a ne-  živej prírody,  ako aj celého vesmíru. Tento prístroj nám napovie, ktorá fľaštička obsahuje  informácie, ktorých frekvencia rezonuje súčasne s našou vibráciou. Obrazne povediac, tieto       kvapky sa chovajú v našom tele tak, ako vlny, ktoré vzniknú po hodení kameňa do vody. Kvapky Matrix Drops pôsobia silou svojej potencie na naše viditeľné i neviditeľné svety

Matrix Drops computer neslúži na diagnostikovanie chorôb a nemôže sa považovať ako náhrada za akékoľvek lekárske vyšetrenie či ošetrenie. Úlohou prístroja je naladiť vedomie jednotlivca na príjem dokonalých informácií a frekvencií prvkov, ktoré sa nachádzajú v Univerze. Počítač sa vyzná v energetických poliach človeka, rozpozná určité zdanlivo ne-   zmeniteľné vlastnosti a upraviteľné slabiny. My sa v prvom rade snažíme poukázať na to, ako               sa ten, kto sem prišiel s dôverou zorientuje v čom tkvie jeho problém a aby sme pomocou      dobrého zosúladenia informácií z nerastov následne pomohli nastoliť potrebnú rovnováhu na všetkých úrovniach.

Srdečne Vás pozývam do Košíc, kde už aj ja pracujem s týmto prístrojom, vždy od 1.-15.-ho každý mesiac v roku
Kontaktovať ma môžete na :    maria.bodnarova.90@facebook.com

 

Új jelszót kérek! Regisztrálok az oldalra!

Friss híreink